Adam Ziemlewski

Poznaj wykładowcę

dr n. med. Adam Ziemlewski

stomatolog, chirurg

kontakt@liberdent.pl
www.liberdent.pl

dr n. med. Adam Ziemlewski

stomatolog, chirurg

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Certyfikowany implantolog OSIS-EDI.

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z pierwszą lokatą na roku, stypendysta Guy’s
and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdana w wyróżnieniem specjalizacja z chirurgii stomatologicznej, obrona rozprawy doktorskiej oraz zakończona egzaminem państwowym specjalizacja z chirurgii szczękowo-twarzowej to owoce pracy
w Uczelni. Obecnie na Uniwersytecie prowadzi wykłady z implantologii stomatologicznej.

Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jako implantolog stomatologiczny.

Zajmuje się leczeniem chirurgicznym wad szkieletu twarzy – chirurgią ortognatyczną i rekonstrukcyjną.

Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą. Uczestnik kilku projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, co umożliwia współpracę z najlepszymi specjalistami wiodących w świecie uniwersytetów i prywatnych klinik.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej
oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

Właściciel Impladent Medical and Dental Clinic. Klinika posiada akredytację Ogólnopolskiego
i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.

Kursy tego wykładowcy

Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna w praktyce – Make It Simpler (MIS)

Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna w praktyce – Make It Simpler (MIS)

Kurs Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna w praktyce – Make It Simpler (MIS)Praktyczna wiedza kliniczna: nowe, uproszczone techniki zabiegowe; poprawa gojenia ...

Archiwum