Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna w praktyce – Make It Simpler (MIS)

Kurs

Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna
w praktyce – Make It Simpler (MIS)
Praktyczna wiedza kliniczna: nowe, uproszczone techniki zabiegowe; poprawa gojenia.

dr Joseph Choukroun & dr n. med. Adam Ziemlewski

W PROGRAMIE KURSU:

Piątek 8 grudnia:
Dr Joseph Choukroun (wykład w języku angielskim)

PRF, Sticky bone 4.0 – Osteoimmunologia
– Czym jest fibryna bogatopłytkowa PRF? Koncepcja, skład, zastosowanie kliniczne.
– Wskazania: gojenie i regeneracja tkanek miękkich, augmentacja kości, zachowanie zębodołu.
– Biologiczne warunki procesu leczenia. Rola suplementów i witaminy D w osteoimmunologii. 
– Warunki angiogenezy: napięcie i ciśnienie.
– Procedura przygotowania Sticky Bone przy użyciu systemów PomPack i PomSwing.
– Prezentacja systemu PomPack/PomSwing: przygotowanie skrzepu fibrynowego – membrana PRF, Sticky Bone.

Sobota 9 grudnia:
Dr n. med. Adam Ziemlewski & Dr Joseph Choukroun

Seminarium:
– Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
– Diagnostyka laboratoryjna i radiologiczna 
– Klasyfikacja ubytków tkanek 
– Rodzaje zabiegów regeneracyjnych kości oraz tkanek miękkich
– Planowanie dostępu i kształtu płata
– Zastosowanie kości własnej i biomateriałów
– Tips and tricks w augmentacji vertykalnej I horyzontalnej
– Metody stabilizacji materiału augmentacyjnego i zastosowanie membran
– Sticky bone, A- PRF, L-PRF, i-PRF, S-PRF
– Metody szycia chirurgicznego
Warsztaty:
– Adaptacja brzegów płata
– Warstwowe szycie ran
– Szwy apikalne
– Zastosowanie śrub oraz płyt rekonstrukcyjnych na modelach sztucznych 
Zabiegi na żywo:
Transmisja audio-video do sali konferencyjnej. Możliwość asystowania przy zabiegu.
– Zabieg augmentacji wertykalnej
– Zabieg augmentacji horyzontalnej

WYKŁADOWCY:

Dr n. med. Adam Ziemlewski
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
Certyfikowany implantolog OSIS-EDI.
Absolwent i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wykładowca oraz członek Rady Naukowej studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.
Autor publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych z implantologii, chirurgii i implantoprotetyki.
Właściciel Impladent Medical and Dental Clinic w Gdańsku.

Dr.  Joseph CHOUKROUN
Absolwent medycyny na Uniwersytecie Montpellier, we Francji.
Specjalista chirurgii ogólnej, anestezjologii i leczenia bólu.
Założyciel i przewodniczący SYFAC – Międzynarodowego Sympozjum o Czynnikach Wzrostu.
Wynalazca I propadator technik wzrostu PRF : L-PRF, A-PRF & i-PRF, S-PRF.
Autor wielu publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych.
Właściciel prywatnej kliniki bólu w Nicei.

TERMIN I MIEJSCE

8-9 grudnia, 2023

9:00 – 17:00

Impladent MDC
Ul. Kartuska 312
80-125 Gdańsk
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE I ZAPISY

szkolenia@liberdent.pl

48 787 966 158

Cena: 2750 zł

Program

Piątek 8 grudnia:
Dr Joseph Choukroun (wykład w języku angielskim)

PRF, Sticky bone 4.0 – Osteoimmunologia

– Czym jest fibryna bogatopłytkowa PRF? Koncepcja, skład, zastosowanie kliniczne.
– Wskazania: gojenie i regeneracja tkanek miękkich, augmentacja kości, zachowanie zębodołu.
– Biologiczne warunki procesu leczenia. Rola suplementów i witaminy D w osteoimmunologii. 
– Warunki angiogenezy: napięcie i ciśnienie.
– Procedura przygotowania Sticky Bone przy użyciu systemów PomPack i PomSwing.
– Prezentacja systemu PomPack/PomSwing: przygotowanie skrzepu fibrynowego – membrana PRF, Sticky Bone.

Sobota 9 grudnia:
Dr n. med. Adam Ziemlewski & Dr Joseph Choukroun

Seminarium:
– Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
– Diagnostyka laboratoryjna i radiologiczna 
– Klasyfikacja ubytków tkanek 
– Rodzaje zabiegów regeneracyjnych kości oraz tkanek miękkich
– Planowanie dostępu i kształtu płata
– Zastosowanie kości własnej i biomateriałów
– Tips and tricks w augmentacji vertykalnej I horyzontalnej
– Metody stabilizacji materiału augmentacyjnego i zastosowanie membran
– Sticky bone, A- PRF, L-PRF, i-PRF, S-PRF
– Metody szycia chirurgicznego
Warsztaty:
– Adaptacja brzegów płata
– Warstwowe szycie ran
– Szwy apikalne
– Zastosowanie śrub oraz płyt rekonstrukcyjnych na modelach sztucznych 
Zabiegi na żywo:
Transmisja audio-video do sali konferencyjnej. Możliwość asystowania przy zabiegu.
– Zabieg augmentacji wertykalnej
– Zabieg augmentacji horyzontalnej

Prowadzący

Dr n. med. Adam Ziemlewski
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
Certyfikowany implantolog OSIS-EDI.
Absolwent i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wykładowca oraz członek Rady Naukowej studiów podyplomowych European Master Degree in Oral Implantology na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.
Autor publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych z implantologii, chirurgii i implantoprotetyki.
Właściciel Impladent Medical and Dental Clinic w Gdańsku.

Dr.  Joseph CHOUKROUN
Absolwent medycyny na Uniwersytecie Montpellier, we Francji.
Specjalista chirurgii ogólnej, anestezjologii i leczenia bólu.
Założyciel i przewodniczący SYFAC – Międzynarodowego Sympozjum o Czynnikach Wzrostu.
Wynalazca I propadator technik wzrostu PRF : L-PRF, A-PRF & i-PRF, S-PRF.
Autor wielu publikacji naukowych, wykładów i kursów praktycznych.
Właściciel prywatnej kliniki bólu w Nicei.

Korzyści

  • kompleksowe podejście do zagadnienia
  • zabiegi na żywo
  • nowe, uproszczone techniki
  • praktyczne wskazówki doświadczonych klinicystów.