Patryk Kownacki

Nawigacja dynamiczna w praktyce

Kurs z praktycznego zastosowania nawigacji dynamicznej - na przykładzie Navidentu ...