Marzena Dominiak

Poznaj wykładowcę

Prof. Marzena Dominiak

prof. dr hab. n. med.

kontakt@liberdent.pl
www.liberdent.pl

Marzena Dominiak

Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu
Prorektor ds. strategii rozwoju uczelni UM we Wrocławiu
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI

Marzena Dominiak ukończyła stomatologię na Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (1994). Uzyskała specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej.

W 2002 uzyskała na macierzystej uczelni stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Porównanie skuteczności chirurgicznych technik leczenia recesji dziąsła” (promotor – Tomasz Konopka). W 2010 habilitowała się na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na podstawie dorobku naukowego, w tym dzieła „Własna metoda oceny prognozowania recesji przyzębia”. W 2015 otrzymała tytuł naukowy profesora.

Zawodowo związana z UM we Wrocławiu. Od 2008 kierowniczka Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej tamże. Prorektor ds. strategii rozwoju uczelni w kadencji 2020–2024.

W 2017 została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2017 członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

W 2015 została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Kursy tego wykładowcy

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Archiwum