Maciej Stupka

Poznaj wykładowcę

dr n. med. Maciej Stupka

Dr n. med. Maciej Stupka

stomatolog, chirurg

kontakt@liberdent.pl
www.liberdent.pl

Maciej Stupka

Stomatolog, Chirurg

Absolwent krakowskiej Akademii Medycznej. Do 1991 r. pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, gdzie zdobył I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w 1991 r.

Pracę doktorską „Analiza porównawcza zmian kości łoża implantu zębowego opracowanego przy użyciu osteotomów lub wierteł” obronił w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbywał staże zagraniczne: Wurzburg, Getynga – Niemcy oraz Glasgow – Wielka Brytania. Uczestnik i wykładowca sympozjów, szkoleń krajowych i zagranicznych. Autor ponad 40 publikacji o tematyce implantologicznej, techniki CAD/CAM, diagnostyki radiologicznej i znieczuleń.
Posiada Akredytację OSIS EDI Praktyki Implantologicznej od 2007 r. oraz Certyfikat Umiejętności Implantologia od 2009 r.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, European Association for Ossteointegration, Camlog Academy oraz rady naukowej kwartalnika „Implantoprotetyka CMUJ”. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu podstaw implantoprotetyki.
Założył Prywatną Praktykę „Stomatologia Stupka” w 1990 roku.
Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz różnych procedurach odbudowy i regeneracji tkanki kostnej. Zajmuje się także protetycznymi rozwiązaniami oparty-
mi na implantach.

Kursy tego wykładowcy

Patryk Kownacki

Nawigacja dynamiczna w praktyce

Kurs z praktycznego zastosowania nawigacji dynamicznej - na przykładzie Navidentu ...

Archiwum