Violetta Szycik

Poznaj wykładowcę

Dr n. med. Violetta Szycik

kontakt@liberdent.pl
www.liberdent.pl

Violetta Szycik

Absolwentka Akademii Medycznej w  Gdańsku, specjalizacja pierwszego i  drugiego stopnia z  chirurgii stomatologicznej, doktorat z  implantologii. Należy do grona prekursorów polskiej implantologii stomatologicznej, którą zajmuje się od ponad 25 lat.

Posiada jeden z nielicznych w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych, a w dorobku prekursorskie zabiegi, w tym implantacja bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną oraz przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją. W działalności szkoleniowej wykorzystuje bogate 32 letnie doświadczenie w dydaktyce, w tym 19 lat jako asystent, a następnie adiunkt Katedry Kliniki Chirurgii SzczękowoTwarzowej AMG.

Obejmuje ono edukację studentów oraz podyplomowe kształcenie lekarzy dentystów, prowadzenie staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Jest właścicielką i Prezesem Grupy Vivadental, która weszła w 30 rok działalności oraz Dyrektorem Naukowym Instytutu Vivadental. Prowadzi szkolenia dla początkujących i zaawansowanych, w tym swój autorski program edukacyjny Practiculum Implantologii, nagrodzony Godłem „Teraz Polska”, z którego skorzystało już ponad 200 lekarzy.

Kursy tego wykładowcy

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Archiwum