Radosław Jadach

Poznaj wykładowcę

Lek. stom. Radosław Jadach

kontakt@liberdent.pl
www.liberdent.pl

Radosław Jadach

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Etatowy lekarz w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w trakcie specjalizacji, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego.

Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech.

Absolwent zaawansowanych kursów w New York University College of Dentistry. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Kursy tego wykładowcy

Dla wymagających: szczęka - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: szczęka – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: szczęka - cykl kursów z dr Jadachem (1) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to trzydniowe ...
Dla wymagających: żuchwa - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: żuchwa – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: żuchwa - cykl kursów z dr Jadachem (2) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to trzydniowe ...
Dla wymagających: szczęka - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: szczęka – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: szczęka - cykl kursów z dr Jadachem (1) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to trzydniowe ...
Dla wymagających: tkanki miękkie - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: tkanki miękkie – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: tkanki miękkie - cykl kursów z dr Jadachem (3) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to ...
Dla wymagających: tkanki miękkie - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: tkanki miękkie – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: tkanki miękkie - cykl kursów z dr Jadachem (3) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to ...
Dla wymagających: zabiegi w żuchwie - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: zabiegi w żuchwie – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: zabiegi w żuchwie - cykl kursów z dr Jadachem (2) lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" ...
Dla wymagających: zabiegi w szczęce - cykl kursów z dr Jadachem

Dla wymagających: zabiegi w szczęce – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs Dla wymagających: zabiegi w szczęce - cykl kursów z dr Jadachem lek. stom. Radosław Jadach Cykl "dla wymagających" to ...

Archiwum