LET’S PLAY THE FLAP! Pozarządzajmy tkankami miękkimi!

Kurs

LET’S PLAY THE FLAP!
Pozarządzajmy tkankami miękkimi!

Dr. med. Dr. med. dent. Snjezana Pohl

Zapraszamy 3 grudnia 2022 r.  na kurs Let’s Play The Flap! – Pozarządzajmy tkankami miękkimi!, które poprowadzi specjalistka w dziedzinie periodontologii i implantologii – Dr. med Dr. med. dent. Snjezana Pohl. Kierownictwo naukowe i wprowadzenie dr n.med. Adam Ziemlewski z Kliniki IMPLADENT Medical&Dental Clinic.

Część wykładowa: 

 • Zębodół poekstrakcyjny typu I – jak go zachować?
 • Przeszczep tkanki łącznej: z nabłonkiem czy bez nabłonka
 • Augmentacja tkanek miękkich: płat otwarty, dojście przez kieszonkę, dostęp VISTA
 • Technika : Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego. 
 • Zębodół poekstrakcyjny typu II – jednoczesna augmentacja tkanek twardych i miękkich przy zastosowaniu tkanki łącznej uszypułowanej (mIVAN Technique) 

Część warsztatowa: 

 • Zębodół poekstrakcyjny typu I: Augmentacja za pomocą „zęba procesowanego“ wraz z zastosowaniem tkanki łącznej
 • Pobieranie przeszczepu podnabłonkowego oraz zdepitelializowanego przeszczepu łącznotkankowego , technika szycia 
 • Techika: Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego 
 • Zębodół poekstrakcyjny typu II: technika augmentacji mIVAN w połączeniu z autoprzeszczepem zębinowym (ząb własny procesowany) 
 • Uszypułowany płat łącznotkankowy (PCTG): pobieranie, augmentacja zębodołu, zamykanie zębodołu poekstrakcyjnego w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich od strony policzkowej przy użyciu PCTG

 Dr. med Dr. med. dent. Snjezana Pohl jest specjalistą chirurgii jamy ustnej, a także certyfikowanym przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Stomatologiczne) specjalistą w zakresie periodontologii i implantologii. Szefowa Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej w prywatnej klinice Rident w Chorwacji, adiunkt prowadzący wykłady na Wydziale Medycyny Jamy Ustnej i Periodontologii na Uniwersytecie w Rijece.

Jako aktywny wykładowca oraz autorka prac naukowych z zakresu implantologii i periodontologii podkreśla znaczenie technik małoinwazyjnych, szczególnie w kompleksowej metodyce leczenia opartej na zachowaniu tkanek. Techniki te obejmują: PET – technikę częściowej ekstrakcji, wykorzystanie autogennej tkanki, osseodensyfikacje i inne. Jest autorką dwóch technik: techniki mIVAN oraz policzkowo przesuniętego płata podniebiennego do zamknięcia rany po zabiegach odtwórczych kości.

Od 2015 roku jest ekspertem DentalXP i wykładowcą na światowych spotkaniach stomatologicznych.

KIEROWNICTWO NAUKOWE I WPROWADZENIE:

dr n.med. Adam Ziemlewski z Kliniki IMPLADENT Medical&Dental Clinic.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Certyfikowany implantolog OSIS-EDI. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

TERMIN I MIEJSCE

3 grudnia, 2022

10:00 – 18:00

Impladent Medical&Dental Clinic
Kartuska 312
80-125 Gdańsk
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE

szkolenia@liberdent.pl

48 662 253 255

Cena: 2650

Program

Część wykładowa: 

 • Zębodół poekstrakcyjny typu I – jak go zachować?
 • Przeszczep tkanki łącznej: z nabłonkiem czy bez nabłonka
 • Augmentacja tkanek miękkich: płat otwarty, dojście przez kieszonkę, dostęp VISTA
 • Technika : Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego. 
 • Zębodół poekstrakcyjny typu II – jednoczesna augmentacja tkanek twardych i miękkich przy zastosowaniu tkanki łącznej uszypułowanej (mIVAN Technique) 

Część warsztatowa: 

 • Zębodół poekstrakcyjny typu I: Augmentacja za pomocą „zęba procesowanego“ wraz z zastosowaniem tkanki łącznej
 • Pobieranie przeszczepu podnabłonkowego oraz zdepitelializowanego przeszczepu łącznotkankowego , technika szycia 
 • Techika: Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego 
 • Zębodół poekstrakcyjny typu II: technika augmentacji mIVAN w połączeniu z autoprzeszczepem zębinowym (ząb własny procesowany) 
 • Uszypułowany płat łącznotkankowy (PCTG): pobieranie, augmentacja zębodołu, zamykanie zębodołu poekstrakcyjnego w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich od strony policzkowej przy użyciu PCTG

Prowadzący

 Dr. med Dr. med. dent. Snjezana Pohl jest specjalistą chirurgii jamy ustnej, a także certyfikowanym przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Stomatologiczne) specjalistą w zakresie periodontologii i implantologii. Szefowa Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej w prywatnej klinice Rident w Chorwacji, adiunkt prowadzący wykłady na Wydziale Medycyny Jamy Ustnej i Periodontologii na Uniwersytecie w Rijece.

Jako aktywny wykładowca oraz autorka prac naukowych z zakresu implantologii i periodontologii podkreśla znaczenie technik małoinwazyjnych, szczególnie w kompleksowej metodyce leczenia opartej na zachowaniu tkanek. Techniki te obejmują: PET – technikę częściowej ekstrakcji, wykorzystanie autogennej tkanki, osseodensyfikacje i inne. Jest autorką dwóch technik: techniki mIVAN oraz policzkowo przesuniętego płata podniebiennego do zamknięcia rany po zabiegach odtwórczych kości.

Od 2015 roku jest ekspertem DentalXP i wykładowcą na światowych spotkaniach stomatologicznych.

Korzyści

 • zaawansowane techniki
 • praca pod mikroskopem
 • mnóstwo ćwiczeń i praktyki
 • praktyczne wskazówki doświadczonego klinicysty.