Dla wymagających: zabiegi w szczęce – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs

Dla wymagających: zabiegi w szczęce – cykl kursów z dr Jadachem

lek. stom. Radosław Jadach

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Pierwszy kurs, z serii, obejmuje zabiegi regeneracyjne w szczęce (od blaszki w obszarze estetycznym po zatokę). 

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia oraz zabiegi na żywo, w tym implantacje. 

ZARYS PROGRAMOWY
1. Anatomia i diagnostyka w pigułce, czyli jak najwięcej dla klinicysty:
• kości, wyrostki, kanały i budowa i zawartość,
• unaczynienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia
• unerwienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
• przyczepy mięśni,
• ważne struktury morfologiczne przy planowaniu dostępów i płatów,
• wariacje anatomiczne,
• anatomia „jatrogenna”
• anatomia „urazowa”
2. Sposoby ekstrakcji zębów przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi:
• grupa zębów jednokorzeniowych,
• grupa zębów wielokorzeniowych,
• wskazania i przeciwskazania do jednoczasowej ekstrakcji i implantacji,
• ekstrakcje prawidłowe,
• ekstrakcje powikłane: uszkodzenie blaszki przedsionkowej, uszkodzenie blaszki podniebiennej, uszkodzenie przegrody międzykorzeniowej, uszkodzenie blaszki międzyzębowej, krwawienie z zębodołu, złamanie korzenia, przemieszczenie korzenia do zatoki szczękowej, przemieszczenie zęba/korzenia do podniebienia miękkiego, połączenie ustno-zatokowe
(przedsionkowe/krestalne/podniebienne), połączenie ustno-nosowe, uszkodzenie zęba sąsiedniego,
• ekstrakcje zębów zatrzymanych przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi

3. Sposoby zaopatrzenia zębodołu przed implantacją odroczoną i jednoczasową:
• protokół zachowania objętości zębodołu (socket preservation),
• wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowej,
• wskazania do implantacji odroczonej,
• sposoby zamykania wejścia do zębodołu:
– płatowo: płat przedsionkowy pełnej grubości, płat przedsionkowy dzielony, płat uszypułowany z podniebienia
– bezpłatowo: przeszczep zegarkowy, membrany resorbowalne i nieresorbowalne, opatrunki: kompozytowe, lateksowe, akrylowe, inne
• sposoby augmentacji dziąsła przedsionkowo:
– jednoczasowo z ekstrakcją i/lub implantacją,
– odroczone,
– autogenne i ksenogenne,
– transplantacja vs transpozycja,
– wyjątki

4. Wskazania i przeciwskazania do gojenia otwartego lub zamkniętego.

5. Zabiegi okołoimplantacyjne na kości wyrostka zębodołowego:
• augmentacje poziome: GBR, rozszczepienie wyrostka, Khoury, transpozycja,
• augmentacje pionowe: metoda Khoury’ego, podniesienie dna zatoki szczękowej, transpozycja,

6. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej:
• złote zasady profesora Steven’a Wallace’a,
• jak analizować cbct,
• jak projektować płat i okno osteotomijne,
• jak wykorzystać blaszkę z okienka
osteotomijnego,
• jak rozpocząć podniesienie membrany Schneider’a,
• jak zaopatrzyć perforację membrany Schneider’a,
• jakich materiałów użyć do augmentacji,
• współpraca z laryngologami,
• protokół farmakologiczny,
• dojścia alternatywne: podniebienne, przez wyrostek,
• możliwe powikłania i sposoby ich leczenia,
• sytuacje powikłane przed, śród-  pozabiegowo

7. Powikłania po:
– cystektomiach,
– ekstrakcjach,
– dekortykacjach,
– augmentacjach,
– regeneracji kości

8. Urazy.

9. Torbiele zębopochodne:
• diagnostyka
• współpraca z endodontą,
• pełen protokół postępowania w zależności
od wielkości torbieli,

10. Najważniejsze zasady stosowania implantów podokostnowych.

11. Protokoły postępowania w zapobieganiu krwawieniom, bólowi, zakażeniom.

TERMIN I MIEJSCE

10-12 lutego, 2022

9:00 – 18:00

DENTAL SALON
Aul. E.Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE

szkolenia@liberdent.pl

48 515 295 823

Cena: 5200 zł

Program

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Pierwszy kurs, z serii, obejmuje zabiegi regeneracyjne w szczęce (od blaszki w obszarze estetycznym po zatokę). 

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia oraz zabiegi na żywo, w tym implantacje. 

Prowadzący

W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Korzyści

  • kompleksowe podejście do zagadnienia
  • zabiegi na żywo
  • mnóstwo ćwiczeń i praktyki
  • praktyczne wskazówki doświadczonego klinicysty