Dla wymagających: żuchwa – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs

Dla wymagających: żuchwa – cykl kursów z dr Jadachem (2)

lek. stom. Radosław Jadach

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Drugi kurs, z serii, obejmuje żuchwę.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia. 

ZARYS PROGRAMOWY

 1. Anatomia i diagnostyka w pigułce, czyli jak najwięcej dla klinicysty:
  a) kości, wyrostki, kanały i budowa i zawartość,
  b) unaczynienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  c) unerwienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  d) przyczepy mięśni,
  e) ważne struktury morfologiczne przy planowaniu dostępów i płatów,
  f) wariacje anatomiczne,
  g) anatomia „jatrogenna”
  h) anatomia „urazowa”
 2. Sposoby ekstrakcji zębów przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi:
  a) grupa zębów jednokorzeniowych,
  b) grupa zębów wielokorzeniowych,
  c) wskazania i przeciwskazania do jednoczasowej ekstrakcji i implantacji,
  d) ekstrakcje prawidłowe,
  e) ekstrakcje powikłane:
  – uszkodzenie blaszki przedsionkowej,
  – uszkodzenie blaszki językowej,
  – uszkodzenie przegrody międzykorzeniowej,
  – uszkodzenie blaszki międzyzębowej,
  – krwawienie z zębodołu,
  – złamanie korzenia,
  – przemieszczenie korzenia w kierunku dna jamy ustnej,
  – przemieszczenie zęba/korzenia do kanału żuchwy,
  – uszkodzenie zęba sąsiedniego,
  f) ekstrakcje zębów zatrzymanych przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi,
  g) najważniejsze zasady usuwania trzecich zębów trzonowych zatrzymanych.
 3. Sposoby zaopatrzenia zębodołu przed implantacją odroczoną i jednoczasową:
  a) protokół zachowania objętości zębodołu (socket preservation),
  b) wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowej,
  c) wskazania do implantacji odroczonej,
  d) sposoby zamykania wejścia do zębodołu:
  – płatowo:
  > płat przedsionkowy pełnej grubości
  > płat przedsionkowy dzielony
  – bezpłatowo:
  > przeszczep zegarkowy
  > membrany resorbowalne i nieresorbowalne
  > opatrunki: kompozytowe, lateksowe, akrylowe, inne
  e) sposoby augmentacji dziąsła przedsionkowo:
  – jednoczasowo z ekstrakcją i/lub implantacją,
  – odroczone,
  – autogenne i ksenogenne,
  – transplantacja vs transpozycja,
 4. Wskazania i przeciwskazania do gojenia otwartego lub zamkniętego.
 5. Zabiegi okołoimplantacyjne na kości wyrostka zębodołowego:
  a) augmentacje poziome:
  – GBR,
  – rozszczepienie wyrostka,
  – Khoury,
  – transpozycja,
  b) augmentacje pionowe:
  – metoda Khoury’ego,
 6. Powikłania, urazy.
 7. Torbiele zębopochodne:
  a) diagnostyka
  b) współpraca z endodontą,
  c) pełen protokół postępowania w zależności od wielkości torbieli,
 8. Transpozycja nerwu zębodołowego dolnego i transpozycja otworu bródkowego
 9. Powikłania, w tym uszkodzenie pęczka naczyniowo-nerwowego w kanale żuchwy po:
  cystektomiach,
  ekstrakcjach,
  dekortykacjach,
  augmentacjach,
  regeneracji kości
 10. Urazy.
 11. Najważniejsze zasady stosowania implantów podokostnowych.

TERMIN I MIEJSCE

20-22 czerwca, 2024

9:00 – 17:00

DENTAL SALON
Al. E.Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE I ZAPISY

szkolenia@liberdent.pl

48 787 966 158

Cena: 5400 zł

Program

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Drugi kurs, z serii, obejmuje żuchwę.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia.

Prowadzący

W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Korzyści

 • kompleksowe podejście do zagadnienia
 • zabiegi na żywo
 • mnóstwo ćwiczeń i praktyki
 • praktyczne wskazówki doświadczonego klinicysty.