Dla wymagających: zabiegi w żuchwie – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs

Dla wymagających: zabiegi w żuchwie – cykl kursów z dr Jadachem (2)

lek. stom. Radosław Jadach

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Drugi kurs, z serii, obejmuje zabiegi regeneracyjne w żuchwie.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia oraz zabiegi na żywo, w tym implantacje. 

ZARYS PROGRAMOWY

 1. Anatomia i diagnostyka w pigułce, czyli jak najwięcej dla klinicysty:
  a) kości, wyrostki, kanały i budowa i zawartość,
  b) unaczynienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  c) unerwienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  d) przyczepy mięśni,
  e) ważne struktury morfologiczne przy planowaniu dostępów i płatów,
  f) wariacje anatomiczne,
  g) anatomia „jatrogenna”
  h) anatomia „urazowa”
 2. Sposoby ekstrakcji zębów przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi:
  a) grupa zębów jednokorzeniowych,
  b) grupa zębów wielokorzeniowych,
  c) wskazania i przeciwskazania do jednoczasowej ekstrakcji i implantacji,
  d) ekstrakcje prawidłowe,
  e) ekstrakcje powikłane: uszkodzenie blaszki przedsionkowej, uszkodzenie blaszki językowej, uszkodzenie przegrody międzykorzeniowej, uszkodzenie blaszki międzyzębowej, krwawienie z zębodołu, złamanie korzenia, przemieszczenie korzenia w kierunku dna jamy ustnej, przemieszczenie zęba/korzenia do kanału żuchwy, uszkodzenie zęba sąsiedniego,
  f) ekstrakcje zębów zatrzymanych przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi,
  g) najważniejsze zasady usuwania trzecich zębów trzonowych zatrzymanych.
 3. Sposoby zaopatrzenia zębodołu przed implantacją odroczoną i jednoczasową:
  a) protokół zachowania objętości zębodołu (socket preservation),
  b) wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowej,
  c) wskazania do implantacji odroczonej,
  d) sposoby zamykania wejścia do zębodołu:
  płatowo: > płat przedsionkowy pełnej grubości, płat przedsionkowy dzielony
  bezpłatowo: > przeszczep zegarkowy > membrany resorbowalne i nieresorbowalne opatrunki: kompozytowe, lateksowe, akrylowe, inne
  e) sposoby augmentacji dziąsła przedsionkowo: jednoczasowo z ekstrakcją i/lub implantacją, odroczone, autogenne i ksenogenne, transplantacja vs transpozycja.
 4. Wskazania i przeciwskazania do gojenia otwartego lub zamkniętego.
 5. Zabiegi okołoimplantacyjne na kości wyrostka zębodołowego:
  a) augmentacje poziome: GBR, rozszczepienie wyrostka, Khoury, transpozycja
  b) augmentacje pionowe: metoda Khoury’ego,
 6. Powikłania, urazy.
 7. Torbiele zębopochodne:
  a) diagnostyka
  b) współpraca z endodontą,
  c) pełen protokół postępowania w zależności od wielkości torbieli,
 8. transpozycja nerwu zębodołowego dolnego i transpozycja otworu bródkowego
 9. Powikłania, w tym uszkodzenie pęczka naczyniowo-nerwowego w kanale żuchwy po: – cystektomiach,
 • ekstrakcjach,
  – dekortykacjach,
  – augmentacjach,
 • regeneracji kości

10. Urazy.

11. Najważniejsze zasady stosowania implantów podokostnowych.

TERMIN I MIEJSCE

30-2 lipca, 2022

9:00 – 18:00

DENTAL SALON
Aul. E.Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE

szkolenia@liberdent.pl

48 515 295 823

Cena: 5200 zł

Program

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Drugi kurs, z serii, obejmuje zabiegi regeneracyjne w żuchwie.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia oraz zabiegi na żywo, w tym implantacje. 

Prowadzący

W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Korzyści

 • kompleksowe podejście do zagadnienia
 • zabiegi na żywo
 • mnóstwo ćwiczeń i praktyki
 • praktyczne wskazówki doświadczonego klinicysty.