Dla wymagających: szczęka – cykl kursów z dr Jadachem

Kurs

Dla wymagających: szczęka – cykl kursów z dr Jadachem (1)

lek. stom. Radosław Jadach

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Pierwszy kurs, z serii, obejmuje szczękę.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia. 

ZARYS PROGRAMOWY

 1. Anatomia i diagnostyka w pigułce, czyli jak najwięcej dla klinicysty:
  a) kości, wyrostki, kanały i budowa i zawartość,
  b) unaczynienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  c) unerwienie regionu przedniego, bocznego, tylnego oraz podniebienia,
  d) przyczepy mięśni,
  e) ważne struktury morfologiczne przy planowaniu dostępów i płatów,
  f) wariacje anatomiczne,
  g) anatomia „jatrogenna”
  h) anatomia „urazowa”
 2. Sposoby ekstrakcji zębów przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi:
  a) grupa zębów jednokorzeniowych,
  b) grupa zębów wielokorzeniowych,
  c) wskazania i przeciwskazania do jednoczasowej ekstrakcji i implantacji,
  d) ekstrakcje prawidłowe,
  e) ekstrakcje powikłane:
  – uszkodzenie blaszki przedsionkowej,
  – uszkodzenie blaszki podniebiennej,
  – uszkodzenie przegrody międzykorzeniowej,
  – uszkodzenie blaszki międzyzębowej,
  – krwawienie z zębodołu,
  – złamanie korzenia,
  – przemieszczenie korzenia do zatoki szczękowej,
  – przemieszczenie zęba/korzenia do podniebienia miękkiego,
  – połączenie ustno-zatokowe (przedsionkowe/krestalne/podniebienne)
  – połączenie ustno-nosowe,
  – uszkodzenie zęba sąsiedniego,
  f) ekstrakcje zębów zatrzymanych przed planowanymi zabiegami implantacyjnymi,
 3. Sposoby zaopatrzenia zębodołu przed implantacją odroczoną i jednoczasową:
  a) protokół zachowania objętości zębodołu (socket preservation),
  b) wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowej,
  c) wskazania do implantacji odroczonej,
  d) sposoby zamykania wejścia do zębodołu:
  – płatowo: 
  > płat przedsionkowy pełnej grubości
  > płat przedsionkowy dzielony
  > płat uszypułowany z podniebienia
  – bezpłatowo:
  > przeszczep zegarkowy
  > membrany resorbowalne i nieresorbowalne
  > opatrunki: kompozytowe, lateksowe, akrylowe, inne
  e) sposoby augmentacji dziąsła przedsionkowo:
  – jednoczasowo z ekstrakcją i/lub implantacją,
  – odroczone,
  – autogenne i ksenogenne,
  – transplantacja vs transpozycja,
  – wyjątki,
 4. Wskazania i przeciwskazania do gojenia otwartego lub zamkniętego
 5. Zabiegi okołoimplantacyjne na kości wyrostka zębodołowego:
  a) augmentacje poziome:
  – GBR,
  – rozszczepienie wyrostka,
  – Khoury,
  – transpozycja,
  b) augmentacje pionowe:
  – metoda Khoury’ego,
  – podniesienie dna zatoki szczękowej,
  – transpozycja,
 6. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej:
  a) złote zasady profesora Steven’a Wallace’a,
  b) jak analizować cbct,
  c) jak projektować płat i okno osteotomijne,
  d) jak wykorzystać blaszkę z okienka osteotomijnego,
  e) jak rozpocząć podniesienie membrany Schneider’a,
  f) jak zaopatrzyć perforację membrany Schneider’a,
  g) jakich materiałów użyć do augmentacji,
  h) współpraca z laryngologami,
  i) protokół farmakologiczny,
  j) dojścia alternatywne: podniebienne, przez wyrostek,
  k) możliwe powikłania i sposoby ich leczenia,
  l) sytuacje powikłane przed, śród- i pozabiegowo.
 7. Powikłania po:
  cystektomiach,
  ekstrakcjach,
  dekortykacjach,
  augmentacjach,
  regeneracji kości
 8. Urazy.
 9. Torbiele zębopochodne:
  a) diagnostyka,
  b) współpraca z endodontą,
  c) pełen protokół postępowania w zależności od wielkości torbieli,
 10. Najważniejsze zasady stosowania implantów podokostnowych.
 11. Protokoły postępowania w zapobieganiu krawieniom, bólowi, zakażeniom.

TERMIN I MIEJSCE

2-4 lutego, 2023

9:00 – 18:00

DENTAL SALON
Al. E.Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE I ZAPISY

szkolenia@liberdent.pl

48 662 253 255

Cena: 5200 zł

Program

Cykl „dla wymagających” to trzydniowe seminaria z dr Jadachem traktujące dane zagadnienie w sposób kompleksowy i wyczerpujący. Pierwszy kurs, z serii, obejmuje szczękę.

Przed kursem uczestnicy otrzymają zakres tematyczny i literaturę do samodzielnego opracowania. Podczas kursu odbędzie się wprowadzenie w formie rozmowy uspójniającej wiedzę. Część praktyczna będzie obejmować planowanie, liczne ćwiczenia.

Prowadzący

W klinice Dental Salon skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel iCAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.

Korzyści

 • kompleksowe podejście do zagadnienia
 • zabiegi na żywo
 • mnóstwo ćwiczeń i praktyki
 • praktyczne wskazówki doświadczonego klinicysty.