Autogenne metody regeneracji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego

Kurs

Autogenne metody regeneracji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
mgr Victor Koszewski

W PROGRAMIE KURSU:

Część I teoretyczna

 1. Biologia i klasyfikacje ubytków kostnych wyrostka zębodołowego
 2. Proces gojenia ubytków kostnych
 3. Czynniki wpływające na proces gojenia

  a) Czynniki miejscowe – tkanki miękkie wyrostka zębodołowego
  b) Czynniki ogólne, w tym:

  – Osteoimmunologia- rola witaminy D i stresu oksydacyjnego w procesie gojenia pozabiegowego- rozpoznawanie i suplementacja; algorytmy przewidywalnego postępowania terapeutycznego
  – Układ mięśniowo-powięziowy a sukces w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego- technika FLOS
 4. Omówienie różnych materiałów autogennych i allogennych stosowanych do regeneracji wyrostka zębodołowego- ząb procesowany, „sticky tooth”, kość autogenna (bloki, blaszki), kość allogenna
 5. Omówienie poszczególnych metod regeneracji ubytków kostnych zależnie od ich stopnia zaawansowania:

  a) regeneracja zębodołu a regeneracja ubytku kostnego wyrostka zębodołowego

  – Technika ice-cone
  – Technika socket shield

  b) regeneracja w pionie i w poziomie

  – Technika bone plates- blaszek kostnych
  – Technika souasage
  – Bloki kostne autogenne i allogenne
  – Technika Fast-System
 6. Wybór metod rekonstrukcji zębodołu i/lub wyrostka zależnie od metod dalszego postępowania terapeutycznego – implantacja, leczenie ortodontyczne
 7. Podsumowanie i wnioski
 8. Ćwiczenia na modelach zwierzęcych

Część II praktyczna

Przykładowy zabieg  regeneracji zębodołu/wyrostka z zastosowaniem materiału z zęba procesowanego

TERMIN I MIEJSCE

26-27 stycznia, 2024

9:00 – 18:00

DUO-MED Stomatologia
ul. Inowrocławska 21a
53-653 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE I ZAPISY

szkolenia@liberdent.pl

48 787 966 158

Cena: 3900 zł

Program

Część I teoretyczna

 1. Biologia i klasyfikacje ubytków kostnych wyrostka zębodołowego
 2. Proces gojenia ubytków kostnych
 3. Czynniki wpływające na proces gojenia

  a) Czynniki miejscowe – tkanki miękkie wyrostka zębodołowego
  b) Czynniki ogólne, w tym:

  – Osteoimmunologia- rola witaminy D i stresu oksydacyjnego w procesie gojenia pozabiegowego- rozpoznawanie i suplementacja; algorytmy przewidywalnego postępowania terapeutycznego
  – Układ mięśniowo-powięziowy a sukces w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego- technika FLOS
 4. Omówienie różnych materiałów autogennych i allogennych stosowanych do regeneracji wyrostka zębodołowego- ząb procesowany, „sticky tooth”, kość autogenna (bloki, blaszki), kość allogenna
 5. Omówienie poszczególnych metod regeneracji ubytków kostnych zależnie od ich stopnia zaawansowania:

  a) regeneracja zębodołu a regeneracja ubytku kostnego wyrostka zębodołowego

  – Technika ice-cone
  – Technika socket shield

  b) regeneracja w pionie i w poziomie

  – Technika bone plates- blaszek kostnych
  – Technika souasage
  – Bloki kostne autogenne i allogenne
  – Technika Fast-System
 6. Wybór metod rekonstrukcji zębodołu i/lub wyrostka zależnie od metod dalszego postępowania terapeutycznego – implantacja, leczenie ortodontyczne
 7. Podsumowanie i wnioski
 8. Ćwiczenia na modelach zwierzęcych

Część II praktyczna

Przykładowy zabieg  regeneracji zębodołu/wyrostka z zastosowaniem materiału z zęba procesowanego

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu
Prorektor ds. strategii rozwoju uczelni UM we Wrocławiu
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)
Członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI

Ukończyła stomatologię na Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (1994). Uzyskała specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej.

W 2002 uzyskała na macierzystej uczelni stopień doktora nauk medycznych. W 2010 habilitowała się na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2015 otrzymała tytuł naukowy profesora.

Zawodowo związana z UM we Wrocławiu. Od 2008 kierowniczka Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej tamże. Prorektor ds. strategii rozwoju uczelni w kadencji 2020–2024.

W 2017 została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2017 członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

W 2015 została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Studiował stomatologię na Uniwersytecie Friedricha Schillera (FSU) Jena, Niemcy. W 2012 został Profesorem i Kierownikiem Katedry Ortodoncji Wydziału Lekarskiego Carl Gustav Carus, Uniwersytetu Technologicznego w Dreźnie. Od 2017 pełni również funkcję Skarbnika Generalnego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Obecnie Profesor i Kierownik Katedry Ortodoncji na Politechnice w Dreźnie.
Laureat licznych nagród i grantów o wartości ponad 3 mln euro. Autor ponad 200 oryginalnych artykułów w recenzowanych (Pubmed) czasopismach. Jest ekspertem we wszystkich aspektach funkcjonalnego obciążenia przeszczepów kostnych z/bez zachowania błony oraz zębodołu i wyrostka.

mgr. Victor Koszewski

Członek zespołu kliniki Duo Med. Jest biotechnologiem i zwolennikiem medycyny integracyjnej, która łączy konwencjonalną opiekę medyczną z terapiami uzupełniającymi opartymi na dowodach. Reprezentuje zindywidualizowane, skupione na pacjencie podejście, oparte na obszernych wywiadach, analizie stylu życia oraz badań diagnostycznych. Stawia na indywidualnie dostosowaną strategię leczenia, uwzględniając historię zdrowia, genetykę, środowisko i styl życia pacjenta. Daje spersonalizowane zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia, współpracując ściśle z zespołem medycznym. Łącząc terapie konwencjonalne i komplementarne, zachęca pacjentów do aktywnego uczestnictwa w procesie powrotu do zdrowia.

Korzyści

Do zabiegów regeneracyjnych powszechnie stosuje się autoprzeszczepy, alloprzeszczepy oraz materiały ksenogeniczne lub alloplastyczne. Autoprzeszczep nadal jest uważany za złoty standard, ze względu na swoje właściwości, jednak jego pobieranie wiąże się z potencjalnymi, dodatkowymi komplikacjami. Z tych powodów wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem usuniętego zęba jako autogennego materiału kościozastępczego, ze względu na to, że jego skład jest zbliżony do kości korowej. Usunięty ząb może w ciągu kilku minut stać się natychmiast wolnym od bakterii materiałem regeneracyjnym, który ulega ankylozie i zapewnia stabilną tkankę kostno-zębinową o powolnym procesie przebudowy.
Podczas prezentacji serii przypadków zostaną przedstawione różne możliwości zebranych autoprzeszczepów i różne sposoby ich wykorzystania. W przypadku zaawansowanego ubytku kostnego konieczne jest wykonanie zindywidualizowanej odbudowy kości za pomocą płytek auto lub allo-kostnych (technika BBM) lub indywidualnego bloku kostnego 3D. Zostaną omówione nowoczesne techniki leczenia ubytków kostnych w okolicy zęba lub bezzębia.