Asystowanie przy zabiegach implantologicznych_pazdziernik

Kurs

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Rola asysty w pracy zespołu chirurgicznego.

Jarosław Czubak

Program kursu:
I. Wprowadzenie:
  – Czym jest implantacja.
  – Pozostałe zabiegi wykonywane przez zespół chirurgiczny w jamie ustnej.
  – Rola asysty w przygotowaniach i w trakcie zabiegu.
  – Podstawy aseptyki i antyseptyki w ujęciu praktycznym.
  – Jakie umiejętności są potrzebne, aby móc sprawnie asystować przy zabiegach. Jak połączyć pozornie przeciwstawne wymagania.
  – Dlaczego powinniśmy polubić procedury i algorytmy.
  – Kilka prostych trików ułatwiających przygotowania do zabiegów.

II. Przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu:
  1. Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium używane przy zabiegach.
  2. Urządzenia stosowane przy zabiegach:
– kaseta implantologiczna, rodzaje systemów implantologicznych;
– inne materiały wykorzystywane w trakcie wykonywania zabiegów;
– A-PRF, I-PRF, mielenie własnych zębów pacjenta;
– materiały jednorazowe używane przy obłożeniu pola operacyjnego;
– przygotowanie gabinetu do zabiegów chirurgicznych;
– praca z zespołem anestezjologicznym.

III. Przygotowanie pacjenta, oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu:
  – zasady prawidłowego mycia rąk przed zabiegiem.
  – prawidłowy ubiór.
  – obłożenie pola.
  – podział obowiązków między lekarza, asystę i drugą (opcjonalną) asystę.
  – jak połączyć szybkość i powtarzalność w pracy, oraz zminimalizować ryzyko popełniania błędów w przygotowaniach.

IV. Organizacja pracy w trakcie zabiegu:
  – zadania tzw. asysty czystej.
  – zasada „ręce- stół”.
  – ergonomia pracy.
  – zasady bezstresowej dla pacjenta komunikacji między członkami zespołu. „Bezgłośne” rozwiązywanie problemów w trakcie zabiegu.
  – kompromis – słowo klucz, które podnosi efektywność pracy zespołu chirurgicznego.

V. Postępowanie po zabiegu:
  – gabinet po zabiegu – jak sprawnie przygotować go na przyjęcie następnego pacjenta.
  – zasady postępowania z materiałem skażonym, segregacja odpadów.
  – postępowanie z narzędziami po zabiegu.
  – dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja sprzętu.
  – uzupełnienie dokumentacji medycznej.
  – jak zoptymalizować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, aby osiągnąć maksymalną efektywność i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.
  – praca w czasie epidemii – co się zmieniło?

VI. Część praktyczna:
  – pokaz filmu z przygotowań gabinetu do zabiegu w pełnym obłożeniu. Omówienie najważniejszy etapów.
  – nauka prawidłowego zakładania sterylnych rękawów, wykładania serwet.
  – nauka prawidłowego sposobu ubierania się do zabiegu w pełnym obłożeniu.
  – ssak, nożyczki – aktywizujemy lewą rękę.
  – ergonomia pracy.

TERMIN I MIEJSCE

23 październik, 2022

9:00 – 18:00

DENTAL SALON
Aul. E.Horbaczewskiego 53a
54-130 Wrocław
Dodaj do kalendarza

INFORMACJE I ZAPISY

szkolenia@liberdent.pl

48 515 295 823

Cena: 600 zł

grupa 15 osób

Program

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Rola asysty w pracy zespołu chirurgicznego.

Rola asysty w pracy zespołu chirurgicznego. Kurs obejmuje wszystkie etapy przed, w trakcie i po zabiegu – przygotowanie, organizacja pracy i postępowanie po zabiegu.

Prowadzący

Jarosław Czubak – w zawodzie asystenta stomatologicznego jest od 17 lat. Dzięki asystowaniu podczas zabiegów z zakresu ortodoncji i chirurgii nabył umiejętność myślenia zadaniowego oraz pracy pod presją czasu. Od wielu lat współpracuje z dr. Radosławem Jadachem w Klinice Dental Salon we Wrocławiu oraz w Akademii Chirurgii Jamy Ustnej – jako asystent oraz osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i techniczne.

Korzyści

  • kompleksowe podejście do zagadnienia
  • forma seminaryjna
  • małe grupy
  • mnóstwo ćwiczeń i praktyki;